Jahilaskmine

Toosikannu Puhkekeskuse Laskespordikeskuses on võimalik harjutada jahipraktilist haavlipüssist laskmist.

Laskjate käsutuses on kaks Compak Sportingu rada ning üks Automaattrapi laskmise rada.

Compak Sportingu rajal on 6 märgiheitemasinat ning viis laskekohta. Märgid heidetakse masinatest erinevates suundades ning laskja peab need haavlipüssist tabama. Ühelt laskekohalt püütakse tabada 5 märki, neist 2 viimast lendavad korraga. Sportingu harjutus imiteerib jahilindude lennutrajektoore jahisituatsioonis, mis teeb sportingu harjutusest põneva ja vaatemängulise laskeala.

Automaattrapi rajal on 5 laskekohta ning üks märgiheite masin heidab märke erinevates suundades.

Haavliharjutusi lastakse 12 kaliibrilisest sileraudsest jahitulirelvast. Jahilaskekompleksist kohapealt on võimalik rentida IZ tüüpi sileraudseid relvi ning vajalikku laskemoona. Kasutame sportingu laskmiseks sobivaid 24g või 28g haavlilaenguid. 

Kogu lasketiirudes toimuv tegevus on rangelt laskeinstruktorite järelvalve all. Laskehuvilised, kes varem pole püssi käes hoidnud, saavad enne laskerajale suundumist vajaliku ohutusalase õpetuse ning laskeinstruktor juhendab laskjat kõrvalt ja aitab kaasa esmase kogemuse tekkimisel.

Toosikannu Laskespordikeskus on võimeline korraldama oma lasketiirudes nii lihtsamaid meelelahutuslikke laskmisi seminariklientidele või pidupäevalistele aktiivseks ajaveetmiseks kui ka professionaalsel tasemel võistlusi.

Eesti Jahimeeste Seltsiga koostöös võtame vastu jahimeeste suuruluki laskekatseid.

Tule Toosikannu Laskespordikeskusesse laskmist harjutama!

Hind:
20€/10-ne seeria seeria. Hind sisaldab varustust (relv, moon, prillid, kõrvaklapid) ja instruktori poolset juhendamist.

Haavlitiir