Laskesimulaator

Laskesimulaator Marksman ST-2 võimaldab harjutada arvuti vahendusel laskeosavust ning jahipraktilisi oskusi erinevates situatsioonides. Simulaatori harjutus vahendab tõetruult tegelikke jahisituatsioone, mis võimaldab säästvalt lihvida laskehuvilise laskeosavust ning tabamiskindlust.

Laskesimulaatoril saab sooritada vintrelva laskeharjutusi karu-, metssea-, põdra- ning hirvejahti imiteerides või märklauaharjutsi. Sileraudsele relvale on mõeldud samuti hulgaliselt erinevaid harjutusi – harjutada laskeosavust jahilindude harjutustes, imiteerida lendavate märkide laskmist Sporting, Trapp, Skeet harjutustega.

Simulaatori programm võimaldab valida andmebaasist erinevaid kaliibreid, laskemoona, sileraudsel relval tšokke.

Simulaator on unikaalne, kuna see võimaldab laskeharjutuste läbiviimiseks kasutada ka laskuri isiklikku vint- või sileraudset relva, mis integreeritakse simulaatori programmiga.

Peale laskeharjutuste sooritamist on võimalik tekitada edetabelid ning on võimalik arvuti ja instruktori abil analüüsida sooritatud harjutusi.

Hind:
100 €
/h

Laskesimulaator

Laskesimulaator