fbpx
+372 489 8160
Menüü

Hea külaline,

Kodukord kehtib ja on kohustuslik täitmiseks kõigile meie külalistele. Täpsustavatele küsimustele vastab teie ürituse korraldaja.

Kodukord

Külalised on Toosikannu Puhkekeskusesse ja Metsloomaparki oodatud eelneval broneerimisel.

Parkimine toimub territooriumil statsionaarsetes parklates või ürituse korraldaja poolt asjakohaselt tähistatud aladel.

Droonide lennutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel.

Seltskondade ja rühmade toitlustamine toimub ainult ettetellimisel.

Oma alkoholi (s.t väljastpoolt puhkekeskuse territooriumi ostetud) tarbimine puhkekeskuse territooriumil on keelatud.

Metsloomapark

Ulukisafari saate eelnevalt broneerida meie müügiosakonnast või online-keskkonnast.

Eeldame lugupidavat suhtumist meie asukatesse ja palume loomi mitte häirida.

Sarvede korjamine meie territooriumilt ega loomade toitmine ei ole lubatud.

Turvalisus

Siseruumides ei ole lubatud hoida tule- ja plahvatusohtlikke ning tervist kahjustavaid aineid ja esemeid.

Majutusruumides ei ole lubatud jätta isetoodud elektrilisi küttekehi ning muid seadmeid ilma järelevalveta.

Lemmikloomad ei tohi ohustada ega häirida teisi külalisi ja omanikul on kohustus oma lemmiklooma järelt koristada. Koerad peavad olema puhkekeskuse territooriumil rihma otsas või puuris ja majutusruumis puuris.

Suitsetamine(ka e-sigaretid) on lubatud ainult selleks ettenähtud ja tähistatud kohtades.

Grillimine ja lõkke tegemine on lubatud selleks ettenähtud kohtades ohutusnõudeid arvestades.

Majutusruumist lahkudes tuleb sulgeda uksed ja aknad, puhkekeskus ei vastuta majutusruumidesse jäetud isiklike asjade, raha, väärisesemete ja dokumentide eest.

Inventar ja heakord

Prügi maha viskamine või haljasalade kahjustamine mõnel muul viisil on keelatud.

Keelatud on puhkekeskuse inventari ilma loata ümber tõstmine ning teisaldamine.

Puhkekeskuse külaline kannab materiaalset vastutust puhkekeskuse vara kahjustamise eest.

Eseme lõhkumisel ja/või kaotamisel on kohustus teavitada ürituse kontaktisikut esimesel võimalusel ja selle maksumus hüvitatakse vastavalt asenduseseme maksumusele.

Ruumid tuleb üle anda samas seisukorras nagu nad olid enne kasutamist.

Inventari rikkumise ja/või kaasavõtmise avastamisel edastab puhkekeskuse poolne kontaktisik nimekirja tekitatud kahjust koos tõendusmaterjali ja kahju hüvitamise nõudega sündmuse korraldajale 14 tööpäeva jooksul peale sündmuse toimumist.

Dekoratsioonide, küünalde, plakatite jms paigaldamine puhkekeskuse ruumidesse ja territooriumile peab toimuma viisil, mis ei kahjusta puhkekeskuse inventari. Kõik paigaldatud esemed tuleb korraldajal peale sündmuse lõppu eemaldada.

Sündmuse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus annab puhkekeskuse esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata ja nõuda sündmuse tellijalt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud.

Majutusreeglid

Majutusruumide kätteandmine toimub olenemata majutuse tüübist reeglina alates kell 14:00

Puhkekeskus garanteerib kliendile tema isikuandmete konfidentsiaalsuse kolmandate isikute suhtes, välja arvatud seadusest tulenevatel olukordadel.

Leitud esemeid käideldakse vastavalt leitud esemete käitlemise korrale.

Majutusruumide vabastamine

Majutusruumide vabastamine on lahkumispäeval hiljemalt kella 10:00-ks

 

Tere tulemast!